Privacyverklaring
Deze Privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen.
Concreet beschrijft deze verklaring:

  1. Welke gegevens we verzamelen en waarom
  2. Hoe we die gegevens gebruiken
  3. Inzicht verkrijgen in verzamelde gegevens
  4. Gegevens die we delen
  5. Beveiliging van gegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Wij beseffen dan ook heel goed dat we vertrouwelijke gegevens beheren en vragen je daarom om de tijd te nemen onze privacyverklaring door te nemen.

We verwerken je gegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via info@loesmennenfotografie.nl

Gegevens die we verzamelen
De gegevens die worden verzameld gebruiken we om jouw wensen mbt een fotoshoot te kunnen verwerken. We willen de gemaakte en bestelde foto’s zo goed en zo snel mogelijk leveren. Kortom verzamelen we gegevens om (betere) diensten te leveren aan onze gebruikers. Deze gegevens verzamelen we op de volgende manieren:

Gegevens die je aan ons aanlevert
Wanneer je een fotoshoot boekt, of foto’s bestelt vragen we je om persoonlijke gegevens, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens gebruiken we om onze diensten uit te voeren. De gegevens worden opgeslagen in beveiligde mappen en servers.

Hoe we gegevens gebruiken die je aanlevert
We gebruiken de gegevens die we verzamelen om onze diensten te leveren, te onderhouden.

Het maken van een fotoshoot
Wij maken we fotoshoots in opdracht van de klant.Bij het vastleggen van de overeenkomst, vragen wij van u:

  • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
  • de reden van de fotoshoot
  • Welke soort fotoshoot wilt de klant boeken
  • De gewenste datum van de fotoshoot
  • overige informatie die u aan ons verstrekt

Door middel van een persoonlijke inlogcode die wij per mail aan de klant verstrekken, kan de klant in een digitaal fotoalbum zijn foto’s bekijken en eventueel bestellen.

Persoonsgegevens maken we niet openbaar en verstrekken we niet aan derden, behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers die wij extern van derden afnemen. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om gegevens zo goed mogelijk te beschermen. We vragen je altijd om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan in deze Privacyverklaring beschreven.

Beveiliging en bewaartermijn
Ons bedrijf zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
De foto’s worden bij ons opgeslagen voor de duur van 1 jaar. Na deze periode is het niet meer mogelijk om foto’s nog te verkrijgen.

Social Media
Wanneer wij foto’s van de klant willen gebruiken voor commerciële doeleinden, of willen plaatsen op social media, zullen wij ten allen tijde toestemming vragen aan de klant. Dit kan gebeuren via een mondelinge of schriftelijke overeenkomst.
Tijdens onze workshop smartphonefotografie en instagram kunnen er van de klant foto’s gemaakt worden van zin bezigheden. Deze foto’s kunnen na afloop worden geplaatst op social media.
Hoe dit wordt gebruikt zal voorafgaand aan een workshop kenbaar worden gemaakt aan de klant.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Loes Mennen Fotografie, Loes Mennen School Fotografie, Flitzer! en Studio-45. Ons Privacybeleid is niet van toepassing op services die worden geleverd door andere bedrijven of individuen. Ons Privacybeleid dekt niet het gegevensbeleid van andere bedrijven en organisaties.

Veranderingen
Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken jouw rechten onder dit Privacybeleid niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (bijv. via e-mail).

Recht van verzet
In het geval je het niet eens bent over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en je komt er niet met ons uit, dan heb je de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Vragen en Feedback
Wij nemen uw privacy erg serieus. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Heb je vragen hierover, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via info@loesmennenfotografie.nl

Neem contact op

Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken